21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı Soruları (Son Sınav)

Soru 1
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması