10 Şubat 2018 Ehliyet Sınavı Soruları (Son Sınav)

Soru 1
Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapıl-ması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi


Soru 2
İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 3
Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 5
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kazazede

Belirtiler

I.

Konuşabiliyor.

II.

Öksürüyor ve nefes alabiliyor.

III.

Rengi morarmış ve nefes alamıyor.

IV.

Konuşamıyor ve acı çekerek ellerini boynuna götürüyor.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangile- rine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?


Soru 6
İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirti- lerden biri değildir?


Soru 7
Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Soru 8
Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 9
Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.


Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 12
Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?
 • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
 • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin ba- caklarının arasından geçirir.
 • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
 • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağır- lığı dizlerine vererek kalkar.
 • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerin- den uzaklaştırır.

Soru 13
Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Soru 14
Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve ye

Soru 15
Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Soru 16
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?


Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Soru 18
Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Soru 19
Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?


Soru 20
Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

Soru 21
Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 22
Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 23
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Soru 24
Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 25
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?


Soru 26
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?
 • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.
 • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
 • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasak- larına bağlı değildir.

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 28
Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

Soru 29
Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.


Soru 30
Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?
 1. Motosiklet
 2. Elektrikli bisiklet
 3. Lastik tekerlekli traktör
 4. Üç tekerlekli yük motosikleti

Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

Soru 32
2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Soru 33
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Frene basıldığı andan itibaren, aracın dur- masına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.


Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Soru 35
Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36
Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”


Soru 37
Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38
Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

Soru 39
Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?
 1. Akü şarjının azalması
 2. Fren balatalarının azalması
 3. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

Soru 41
Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 42
Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


Soru 43
Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Soru 44
Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması


Soru 45
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

Soru 47
Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 48
Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

Soru 49
Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 50
Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dik- katlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek